SLUŽBY

1. Zpracování daňové evidence, zpracování jednoduchého účetnictví pro spolky ( občanská sdružení)

pro fyzické osoby

Na základě účetních dokladů, které od vás obdržíme, zpracujeme deník příjmů a výdajů, knihu faktur přijatých a vydaných. V případě plátce DPH zpracujeme v řádném termínu přiznání k DPH včetně všech výkazů, kontrolního hlášení a elektronického odeslání písemností.

Pokud je nutno provést registraci dalších daní, provedeme za vás na základě plné moci registraci elektronickou cestou.

Na konci účetního období zpracujeme uzávěrku, doúčtujeme uzávěrkové operace a sestavíme daňové přiznání. Provedeme optimalizaci daní.

Vše v souladu s platnou legislativou.

viz CENÍK

 

2. Zpracování účetnictví ( podvojného)

pro právnické osoby i spolky

Na základě účetních dokladů, které od vás obdržíme, zpracujeme všeobecný deník, hlavní knihu, knihu faktur přijatých a vydaných. V případě plátce DPH zpracujeme v řádném termínu přiznání k DPH včetně všech výkazů, kontrolního hlášení a elektronického odeslání písemností. V případě potřeby vystavíme daňové interní doklady.

Pokud je nutno provést registraci dalších daní, provedeme za vás na základě plné moci registraci elektronickou cestou.

Na konci účetního období zpracujeme uzávěrku, doúčtujeme uzávěrkové operace a sestavíme daňové přiznání a závěrkové výkazy, rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu.

 Provedeme optimalizaci daní.

Vše v souladu s platnou legislativou.

viz CENÍK

 

3. Mzdy

Provedeme evidenci zaměstnanců, přihlášky zaměstnanců na OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Zpracujeme měsíční mzdy včetně odeslání všech výkazů elektronickou cestou.

Vedeme veškerou požadovanou evidenci - mzdové listy, ELDP, evidenci nemocenských dávek, evidenci zákonného úrazového pojištění pro Kooperativu, mzdové náklady, evidenci pro sociální i zdravotní pojištění

Na konci roku zpracujeme roční výkazy.

Po dohodě zpracujeme statistiku.

viz CENÍK

 

4. Ostatní ekonomické služby

Dle vašich požadavků zpracujeme - daňová přiznání k dalším daním - silniční, daň z nemovitých věcí....

                                                 - statistická hlášení

                                                 - podklady pro banky a další finanční instituce

                                                 - další........  

viz CENÍK

Zpracováváme

NĚMECKÉ DANĚ
„Kindergeld“ .

Podrobnější informace do mailu.

Pište na voracovajana@seznam.cz

Ing. Jana Voráčová

733 706 423
mail.:
voracovajana@seznam.cz

  • zpracování mezd
  • účetnictví
  • daňová evidence
  • jednoduché účetnictví
  • zpracování daní
  • optimalizace daní z příjmu
  • kontrolní hlášení DPH

© 2021 : : Ing. Jana Voráčová : : All Rights Reserved.